Frågor och svar

Fakta om BRF Kryckan 8

Vår förening består av tre bostadshus innehållande 45 bostadsrättslägenheter,
 4 hyresrätter samt 5 lokaler.

Vår officiella adress är:
Brf Kryckan 8
c/o Storholmen 466
Box 560 12
102 17 Stockholm

brfkryckan8@gmail.com

Oganisationsnummer: 769614-7227

Genom vår bostadsrättsförening förvaltar vi vårt område och våra fastigheter. Varje bostadsrättsinnehavare är medlem med samma rättigheter och skyldigheter i föreningen.

Förvaltning
Våra fastigheter förvaltas av Storholmen. Det innebär i praktiken att Storholmen gör följande för oss:

  • Löpande underhåll av fastigheter
  • Tar emot felanmälningar från boende
  • Åtgärdar felen, antingen själva eller med hjälp av underleverantörer efter styrelsens godkännande
  • Ekonomisk förvaltning (hanterar fakturor osv)
Förtroendevalda

Ansvaret för förvaltningen vilar på vår styrelse. Styrelseledamöter, revisorer m.m. utser vi själva vid den årliga föreningsstämman.

De som sitter i styrelsen för närvarande hittar du på vår Styrelsesida

Till styrelsesidan

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år i maj månad. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna anser att det behövs eller när minst 15 medlemmar i föreningen skriftligen begär det. Om medlemmarna begär extra stämma måste skäl anges. Medlem som önskar att ett visst ärende behandlas på ordinarie föreningsstämma, ska anmäla ärendet till styrelsen senast den sista mars.

Vid stämman väljer föreningen styrelsemedlemmar och tar upp och röstar om motioner. Stämman är även en viktig samling då det finns möjlighet att fråga styrelsen om pågående arbeten etc. Styrelsen behöver ständigt engagerade medlemmar! Hör av dig till valberedningen om du är intresserad! Om du känner att du inte kan engagera dig i styrelsen, men ändå vill bidra kan man alltid åta sig mindre sysslor såsom att fixa mat till städdagar, vara med och fixa i trädgården, titta över avtal etc.

Tvättstugan

Tvättstugan ligger i 43ans källare.

Tider bokas med hjälp av passerbricka och tidbokningssystemet i tvättstugan eller här på hemsidan.

Ventilation

Fastigheten du bor i har frånluftsventilation. Vilket innebär att frånluften sugs ut med hjälp av en fläkt. Fläkten är placerad på taket och betjänar samtliga lägenheter.

Friskluften (tilluften) kommer in genom vädringsfönster samt friskluftsventiler placerade i fönsterkarm. Inomhusluften (frånluften) evakuerar ut via ventiler placerade i dusch/wc & kök.

Köksfläktar eller kolfilterfläktar får aldrig vara anslutna på frånluftssystemet.

Läs bifogad pdf med komplett information om ventilationen

OVK intyg 41an (giltig t.om 2026)
OVK intyg 43an (giltig t.om 2026)
OVK intyg 45an (giltig t.om 2026)

Energideklaration

21 Februari, 2021 utfördes energideklarationer på alla tre hus.

Se energideklarationerna nedan

Energideklaration 41an
Energideklaration 43an
Energideklaration 45an

Sopor
Utanför 41/43an och utanför 45an finns våra soptunnor.

Här kan du slänga vanliga sopor (brännbart) och matavfall i papperspåsar. Dessa papperspåsar finns i mangelrummet vid tvättstugan i 43ans källare.

Grovsopor och farligt avfall (såsom målarfärg eller andra miljöfarliga saker) ansvarar vi själva för att göra oss av med. Närmaste återvinningscentral är den i Östberga. Vägbeskrivning dit hittar du via kartan på botten av denna sida.

Att sälja eller köpa lägenhet i vår förening

Är du mäklare och vill komma i kontakt med föreningen för att få svar på frågor inför en försäljning, vänligen kontakta Storholmen förvaltning.

Fakta om föreningen hittas här.

 

På kartan ovan hittar du några platser som kan vara bra att känna till. Har du någon pärla som vi inte har med här, säg gärna till i formuläret nedan så lägger vi till den.

Platstips till kartan

6 + 4 =