Om vår förening

Antal lägenheter och lokaler:

Den äkta bostadsrättsföreningen Kryckan 8 (org. nr 769614-7227) bildades 2006 och äger fastigheten Kryckan 8 med tre stycken bostadshus.

Husen är uppförda 1947 och innehar adresserna Schlytersvägen 41, 43 och 45 i Hägersten.

Föreningen upplåter 45 st lägenheter med bostadsrätt, 4 st hyresrätter och 5 st lokaler. Föreningens hus värms upp med fjärrvärme.

År föreningen övertog fastigheten:

Föreningen äger fastigheten sedan 2008.

Mark:

Föreningens fastighet är upplåten genom tomträtt av Stockholms stad. Nästa förhandling sker år 2025.

Förvaltare:

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av Storholmen Förvaltning AB.

Renoveringar:

2000: Takrenovering
2009: Nya uttag för telefoni och bredband
2010: Nya vatten- och avloppsstammar samt nya tät- och ytskikt i badrum. Nya sopkärl och renovering av tvättstuga.
2012: Nya postboxar, ny utomhusbelysning.
2013: Fönsterbyte och fasadrenovering.
2015: Renovering av ventilationssystem (nr 41) och justering av friskluftsventiler (nr 43 och 45)
2016: Dränering av huset på Schlytersvägen 41.
2017: Lås- och passagesystem installerat.
2018: Två nya torkskåp till tvättstugan samt påbörjade OVK-utredning.
2019: Utförde åtgärder efter OVK-utredning.

Planerade renoveringar:

2019/2020: Installera bredband via fiber, utökad ytterbelysning inom föreningens närområde, anlägga sandlåda för barn, målning av trapphus.

Ekonomi:

Föreningens långfristiga skulder uppgår till cirka 18 mkr. I kassan finns cirka 3 mkr och årliga intäkter uppgår till cirka 2,5 mkr. Då föreningen har hyresrättslägenheter, kan dessa inbringa kapital vid en framtida upplåtelse till bostadsrätt. Föreningens skuldkvot per kvadratmeter bostadsyta är cirka 6.800 kronor vilket är nära genomsnittet i Hägersten.

Avgifter:

Avgiftshöjning planerad enligt index. 
I samband med förvärv betalar köparen en överlåtelseavgift om 1.120 kr. Vid pantsättning utgår en pantsättningsavgift på 448 kr.

Andrahandsuthyrning:

Andrahandsuthyrning får tidsbegränsat ske med tillstånd från i första hand styrelsen och i andra hand hyresnämnden.

Försäkring:

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Trygg Hansa. Bostadsrättshavare tecknar eget bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.

Städning och städdagar:

Föreningen har överlåtit trappstädningen till en firma. Städ- och trädgårdsdagar hålls två gånger per år där medlemmarna deltar. Utemiljön sköts annars av en trädgårdsfirma som passande nog hyr lokal av föreningen.

Tvättstuga:

Föreningens tvättstuga finns i källaren på Schlytersvägen 43. Tider bokas på en tavla med hjälp av nyckelbricka eller online. Den är utrustad med två tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp samt en mangel. Torkrum finns även.

Gemensamma utrymmen:

Föreningens tre hus ligger på ett skyddat avstånd från vägen med mycket träd och växtlighet. Det finns flera platser där man kan sitta ute där gemensamma bänkbord och grillplatser finns intill 41:an och 45:an. I föreningens hus finns förråd på vinden och i källaren. Cykelrum finns även där barnvagnar också förvaras.


Sophantering:

Vid 41:an och 45:an finns sortering för mat- och hushållsavfall. I övrigt hänvisas till kommunens återvinningsstation som finns vid Aspuddens centrum.

Parkering/garage:

Föreningen har endast tillgång till två garageplatser som hyrs ut genom separat kö. Det finns en närliggande förening som har ett garage där alla kan ställa sig i kö, men den föreningens medlemmar har förstås förtur. Med ett boendeparkeringstillstånd från Stockholms kommun kan du parkera på närliggande gator enligt skyltbestämmelser till en fast månadskostnad. Läs mer på kommunens webbplats.

Bredband och TV:

Bredband och kabel-tv levereras genom Com Hem. Grundutbudet för kabel-tv ingår i månadsavgiften.

Förråd:

Till lägenheten hör ett vindsförråd om cirka 4 – 5 kvadratmeter. Ett mindre burförråd finns i källaren om cirka en kvadratmeter.

Juridisk person och delat ägande:

Juridisk person godtas ej.

Delat ägande är tillåtet, den mindre ägarandelen ska normalt sett vara minst 10%

Ovan information uppdaterad:

2019-09-20.