Styrelsen

Generella frågor till styrelsen kan skickas till adressen brfkryckan8@gmail.com

Tobias Norbeck

Ordförande

Tel: 073-4433 640

Bor i 43an

Johan Hansson

Vice ordförande

Bor i 45an

Pelle Höök

Sekreterare/ledamot

Bor i 41an

Fredrik Roeraade

Sekreterare/ledamot

Bor i 41an

 

Gabriel Hjalmarsson

Kassör

Bor i 45an

Rickard Berggren

Suppleant

Bor i 41an

Belinda Salo Dyfverman

Suppleant

Bor i 45an

Anders Gawell

Suppleant

Bor i 41an