Styrelsen

Generella frågor till styrelsen kan skickas till adressen brfkryckan8@gmail.com

Erik Lundkvist

Ordförande

Tel: 073-080 77 01

Bor i 45an

Johan Hansson

Vice ordförande

Bor i 45an

Vedrana Milosevic

Kassör / ledamot

Bor i 45an

Fredrik Roeraade

Sekreterare / ledamot

Bor i 41an

 

Pelle Höök

Ledamot

Bor i 41an

Belinda Salo Dyfverman

Suppleant

Bor i 45an

Anton Alverbäck

Suppleant

Bor i 41an

Malin Korkeasalo

Suppleant

Bor i 43an