Vi möts kl 10.00 på gården utanför 45an för en genomgång och fika.

Det kommer att finnas enklare och lite tyngre uppgifter att göra, alla kan vara med. Sen avslutar vi med en gemensam lunch.

OBS! Allt som står på allmänna ytor i källare och vindsutrymmen kommer att slängas denna dag – sätt en lapp på cyklar och föremål som ni inte vill ska slängas.

En stor container är beställd och denna kommer att hållas öppen efter städdagens avslut under söndag eftermiddag och kväll för att slänga privat avfall i mån av plats (container för sorterbart avfall, dvs ej: farligt avfall, elektronik, vätskor, matavfall, hushållsavfall eller bildäck)

Välkomna!

Årsstämma 16 maj kl. 19.00

Snart är det dags för den årliga stämman. Som vanligt sker den i källarlokalen i hus 41 och samtliga medlemmar är välkomna. Som medlem får du gärna komma in med motioner till stämman, dock senast den 14e april. Lämna dessa motioner i föreningens brevlåda i 43ans entré.

Hälsningar Styrelsen