Höststädning söndag 11 november

Vi möts kl 10.00 på gården utanför 45an för en genomgång och fika.

Det kommer att finnas enklare och lite tyngre uppgifter att göra, alla kan vara med. Sen avslutar vi med en gemensam lunch.

OBS! Allt som står på allmänna ytor i källare och vindsutrymmen kommer att slängas denna dag.

En stor container är beställd och denna kommer att hållas öppen efter städdagens avslut under söndag eftermiddag och kväll för att slänga privat avfall i mån av plats (container för sorterbart avfall, dvs ej: farligt avfall, elektronik, vätskor, matavfall, hushållsavfall eller bildäck)

Välkomna!

Rensning av cyklar

Inom kort kommer samtliga cyklar att förses med en lapp. För att se till att din cykel inte rensas bort på städdagen, ta helt enkelt bort lappen från din cykel.