Informationsbrev oktober 2013

Informationsbrev oktober 2013

Bostadsrättstillägg För information till medlemmar så har föreningen ingen försäkring med bostadsrättstillägg.
Detta betyder att varje hushåll måste teckna en sådan försäkring på sin hemförsäkring för att vara tryggad. Öppettider i entréerna Tidslåset på entréerna har...